Saturday, 25/01/2020 - 14:56|
Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019)!

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH

NĂM HỌC 2019 - 2020

PHÒNG GD&ĐT VĨNH LINH

TRƯỜNG THCS CỬA TÙNG

Số ... /KH-THCSCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Vĩnh Tân, ngày ... tháng ... năm 2019.

 

KẾ HOẠCH

NĂM HỌC 2019 - 2020

                                                               

 1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm học 2018-2019 diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày cách mạng tháng 8 và Quốc khánh Nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Năm học thứ 5 thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Năm học thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII và Nghị Quyết Đại hội Đảng các cấp. Năm học tiếp tục triển khai tích cực và thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh; Năm học tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành phát động. Phát động thi đua thực hiện hiệu quả chủ đề năm học của Sở GD&ĐT là: “Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học”. Với tin thần quyết tâm cao trường THCS Cửa Tùng quán triệt và triển khai toàn diện nhiệm vụ trọng tâm của năm học, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo tiền đề phát triển nhanh, bền vững trong kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn 2015-2020 mà đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; của Sở GD&ĐT; của Phòng GD&ĐT và Quy trình thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019. Toàn trường chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt-học tốt”, thực hiện những giải pháp nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học và đã hoàn thành nhiệm vụ năm học.

Kính thưa Hội nghị!

Năm học 2018-2019 trường đã đạt được những thành tích đáng phấn khởi.

Tỉ lệ HS Giỏi-Khá về học lực đạt 65%, hạnh kiểm Tốt-Khá đạt 98.9%. Tỉ lệ HS lên lớp đạt 100%, tỉ lệ HS TNTHCS đạt 99.5%; Tỉ lệ HS TNTHCS vào THPT đạt 100%; Chất lượng mũi nhọn đạt 15 giải cấp tỉnh, (02 giải nhì; 10 giải ba; 3 giải KK), cấp huyện đạt 45 giải (02 nhất; 03 nhì; 28 ba và 12 giải KK).

Chất lượng đội ngũ:

 • 02 đ/c được UBND tỉnh tặng Bằng;
 • 06 đ/c đạt CSTĐ cấp cơ sở.
 • 03 đ/c được UBND huyện tặng giấy khen.
 • 08 đ/c được công nhận GVDG cấp tỉnh; 03 đ/c đạt GVCN giỏi cấp Tỉnh.
 • 11 đ/c đạt danh hiệu GVDG, TPTĐ giỏi cấp huyện; 01 đ/c đạt GVCN giỏi cấp Huyện.

Về tập thể:

 • Trường được công nhận đạt Kiểm định chất lượng giáo dục Mức 2, đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, Trường đạt “Tập thể lao động tiên tiến”.
 • Công đoàn được Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen.
 • Liên đội mạnh cấp huyện, UBND huyện tặng giấy khen.

Thành tích trên chính là điểm tựa để cho trường vững bước tiến vào năm học mới.

 1. VỀ THUẬN LỢI:

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân quan tâm, chăm lo sự nghiệp GD&ĐT, tạo điều kiện thuận lợi, tạo sự đồng thuận để phát triển giáo dục trên từng địa bàn.

- Kết quả đạt được về phát triển quy mô, nâng cao chất lượng và các điều kiện dạy học đã tạo nền, tạo thế và lực mới cho sự phát triển mạnh mẽ và vững chắc trong năm học tới.

- Trường được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Phòng GD&ĐT Vĩnh Linh; sự lãnh đạo, chi đạo của Đảng ủy, UBND, HĐGD địa phương của 2 xã và Thị trấn mà trực tiếp là Đảng ủy, chính quyền xã Vĩnh Tân và Thị Trấn Cửa Tùng; Sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành địa phương, sự hỗ trợ to lớn về tinh thần và kinh phí của Ban đại diện cha mẹ HS.

- Trường có một đội ngũ CBGV-NV tích cực, nhiệt tình, đoàn kết, có trình độ CM cao, tận tâm tận lực với HS.

- Hệ thống văn bản pháp lý luôn được trang bị kịp thời, cơ sở vật chất thiết bị trường học từng bước được đầu tư thỏa đáng đã góp phần thực hiện tốt đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục.

- Kết quả đạt được của nhà trường trong năm học trước; Đa số học sinh có ý thức trong việc học tập và rèn luyện; phần lớn học sinh xác định được mục đích và ý nghĩa của việc học tập. Vì vậy đây cũng được coi là một mặt rất thuận lợi của nhà trường trong các năm học qua và năm học tiếp theo.

 1. VỀ KHÓ KHĂN:

- Chất lượng giáo dục đại trà chưa cao, tỷ lệ học sinh yếu kém còn nhiều; do các em chưa ham học, thiếu quan tâm chăm sóc của gia đình, còn đua đòi và thực dụng trong lối sống.

- Cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị kỹ thuật, nhiều công trình, hạng mục xuống cấp, chưa đảm bảo chất lượng để đáp ứng việc đổi mới phương pháp dạy học.

- Đội ngũ CBGV-NV vẫn còn thiếu, thừa cục bộ nên gặp nhiều khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí công việc.

- Địa bàn tuyển sinh rộng, đặc điểm dân cư-kinh tế trên địa bàn không có sự đồng nhất- nhiều phụ huynh kinh tế còn khó khăn.

- Môi trường giáo dục còn diễn biến khá phức tạp như các trò chơi trực tuyến, các trang mạng không tốt, bạo lực học đường đã ảnh hưởng đến công tác quản lý và giáo dục học sinh.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa quý thầy, cô giáo!

Năm học 2019 - 2020 là năm học tiếp tục tập trung thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT và của Phòng GD&ĐT về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; triển khai Luật Giáo dục (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua; là năm học bản lề chuẩn bị các điều kiện cơ bản để triển khai chương trình, sách giáo khoa từ năm học 2020 - 2021; năm học quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện  lần thứ XVIII đã đề ra.

Năm học tiếp tục triển khai tích cực và thực hiện có hiệu quả việc "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh"; Năm học tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành phát động. Phát động thi đua thực hiện hiệu quả chủ đề năm học của Sở GD&ĐT là: Nâng cao trách nhiệm, đạo đức nhà giáo; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.

Phát huy những kết quả đã đạt được; xác định rõ những thuận lợi, khó khăn; với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Trường THCS Cửa Tùng tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu sau đây:

 1. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
  1. Tăng cường kỷ cương, nền nếp và nâng cao chất lượng giáo dục; thực hiện tốt các phong trào thi đua, chủ đề năm học “Nâng cao trách nhiệm, đạo đức nhà giáo; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh” do ngành phát động.
  2. Tiếp tục xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đổi mới sinh hoạt chuyên môn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lí, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.
  3. Tiếp tục sử dụng, khai thác cổng thông tin điện tử, các phần mềm quản lý trường học, phần mềm hỗ trợ dạy học; triển khai các phần mềm quản lý hồ sơ do Sở GD&ĐT cung cấp; tổ chức thiết kế, khai thác, sử dụng hiệu quả các bài giảng E-learning phục vụ nhu cầu tự học của học sinh và đổi mới, sáng tạo trong hoạt động dạy học.
  4. Nâng cao chất lượng dạy học và sử dụng ngoại ngữ.
  5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giáo dục phòng chống các tai tệ nạn xã hội, chống bạo hành học đường; tăng cường các hoạt động giáo dục truyền thống, uống nước nhớ nguồn, nêu cao lòng nhân ái, tình yêu thương con người; lên án những hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và các trào lưu không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Tăng cường tổ chức các sân chơi, các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh trong trường học.
  6. Tập trung, huy động mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng học sinh giỏi văn hóa, các môn năng khiếu, đặc biệt học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh.
  7. Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS.
 2. MỤC TIÊU CƠ BẢN:
  1. Công tác duy trì số lượng và PC THCS.

Tiếp tục giữ vững yêu cầu chỉ tiêu về PC THCS trên 3 địa bàn trường phụ trách. Làm tốt công tác điều tra và bổ sung hồ sơ hộ gia đình. Huy động trẻ trong độ tuổi đến trường đạt 99,5% trở lên.

 • Tổng số HS huy động trong năm học 2019 - 2020 toàn trường có 710 học sinh, được chia thành 22 lớp.

Khối

Tổng  Số

Số lớp

Cơ sở 1

Cơ sở 2

6

203

6

4

2

7

199

6

3

3

8

156

5

3

2

9

153

5

3

2

Cộng

710

22

13

9

 

  1. Chất lượng giáo dục

a.1) Hạnh kiểm:          - Tốt: 80 % trở lên;  Khá: 20 % trở lên;                TB: < 5 %

a.2) Học lực:              

- Giỏi: 20 % trở lên;   Khá: 40 % trở lên;    Yếu < 5 %

- HS tốt nghiệp lớp 9: 95 – 98 % trở lên.

- HS thi đỗ vào trường THPT công lập:       95 % trở lên.

a.3) Chất lượng mũi nhọn:

- HS đạt giải cấp tỉnh các loại hình: 10 - 15 giải.

- HS đạt giải cấp huyện các loại hình : 80 - 100 giải.

a.4) Chất lượng các bộ môn:

- Các môn Toán, Văn, Anh, Hóa: đạt TB trở lên từ 85 % trở lên.

- Các môn còn lại đạt TB trở lên từ 95 % trở lên.

  1. Đội ngũ:

Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên toàn trường đầu năm là 47 đồng chí, trong đó biên chế 43 đồng chí, hợp đồng 04.

Trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn là 100%, trong đó có: 01 đ/c có trình độ thạc sỹ chiếm tỉ lệ 2,1%, 43 đ/c có trình độ Đại học chiếm tỷ lệ: 91,5%; có 3 đ/c có trình độ Cao đẳng chiếm tỷ lệ 6,4%.

Tổng số đảng viên là 28 đ/c chiếm tỷ lệ 65,1%.

100% Cán bộ giáo viên, nhân viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 Chất lượng đội ngũ:

Cá nhân:

- GVDG cấp tỉnh:  8 đ/c (bảo lưu).

- CSTĐ cấp cơ sở: 5 - 6  đ/c.

- GVDG cấp huyện: 12 đ/c (bảo lưu)

- Có 95% CB-GV đạt lao động tiên tiến.

Tập thể:           

- Chi bộ trong sạch vững mạnh.

- Trường “Tập thể lao động tiên tiến”; “Tập thể lao động xuất sắc”.

- Công đoàn mạnh cấp tỉnh.

- Liên đội mạnh cấp tỉnh

- Chi đoàn xuất sắc.   

 1. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC:
 1. Thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục.

1.1. Thực hiện kế hoạch giáo dục

Căn cứ Quyết định số 1975/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020, các tổ chuyên môn xây dựng, trình BGH phê duyệt và thực hiện kế hoạch giáo dục theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học thống nhất, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ. 

Trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học tại Công văn số 5842/BGDDT-VP, ngày 01/9/2011, các tổ chuyên môn tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục hướng tinh giản để tăng cường kĩ năng vận dụng kiến thức, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và khả năng học tập của học sinh; khuyến khích giáo viên thiết kế lại các tiết học trong sách giáo khoa thành các bài học theo chủ đề (trong mỗi môn học hoặc liên môn) để tổ chức cho học sinh hoạt động học tích cực, tự lực chiếm lĩnh kiến thức và vận dụng vào thực tiễn; chú trọng lồng ghép giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật. Kế hoạch chương trình của từng bộ môn phải được ban giám hiệu phê duyệt trước khi thực hiện.

Tuyên truyền, vận động tối đa học sinh tham gia dạy học 2 buổi/ngày theo tinh thần Công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 để tăng cường thời lượng cho các hoạt động phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học phù hợp với đối tượng học sinh.

1.2. Thực hiện các nội dung giáo dục địa phương

Tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục địa phương theo tài liệu do Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị biên soạn đối với cấp THCS; nội dung giáo dục địa phương được đề cập trong chương trình có thể sử dụng trong để kiểm tra học kì, tuyển sinh và thi học sinh giỏi.

Triển khai thực hiện tài liệu tích hợp phòng tránh tai nạn bom mìn cho học sinh THCS trong dạy học bộ môn GDCD và hoạt động NGLL.

1.3. Dạy học Tiếng Anh

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 2178/KH-UBND ngày 29/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc thực hiện Đề án Ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 và Công văn số 1177/SGDĐT-GDTrH ngày 18/8/2017 về hướng dẫn dạy học tiếng Anh chương trình thí điểm theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 từ năm học 2017-2018. Tổ chức tốt nội dung sinh hoạt chuyên môn quan tâm tổ chức các hình thức hoạt động ngoại khóa (CLB ngoại ngữ, đố vui, kể chuyện bằng tiếng nước ngoài, làm báo tường, các cuộc thi hùng biện,…) vừa tạo điều kiện cho học sinh có cơ hội giao tiếp vừa gây hứng thú học ngoại ngữ cho học sinh; tăng cường sử dụng trang bị thiết bị dạy học môn ngoại ngữ, hướng dẫn học sinh sử dụng các hình thức học tập, tự học ngoại ngữ trên internet để tăng cường các kỹ năng mà trong điều kiện tổ chức dạy học hiện tại của nhà trường chưa đáp ứng được.

Thực hiện việc kiểm tra đánh giá theo Công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 đảm bảo có ít nhất 01 bài kiểm tra thường xuyên về kỹ năng nghe (15 phút) trong mỗi học kỳ và tỉ trọng phần kiểm tra kỹ năng nghe trong bài học kỳ.

 1. Thực hiện các hoạt động giáo dục

2.1. Hoạt động hướng nghiệp, giáo dục nghề phổ thông và phân luồng học sinh sau THCS

- Thực hiện nghiêm túc, sáng tạo chương trình hướng nghiệp cho học sinh khối 9.

- Phối hợp với Trung tâm GDNN-GDTX để thực hiện tốt công tác dạy nghề phổ thông và phân luồng học sinh sau THCS.

2.2. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong dạy học

Khuyến khích, thu hút học sinh tham các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và nội dung học tập của học sinh, tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới.

Khuyến khích giáo viên tổ chức các chủ đề hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo bộ môn. Mỗi tổ chuyên môn thực hiện 01 chủ đề/học kỳ.

2.3. Công tác GDQP-AN

Các trường căn cứ Thông tư 01/2017/TT- BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường THCS, các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện lồng ghép thông qua nội dung các bài trong các môn học Ngữ Văn, Địa lý, GDCD, Âm nhạc, Mỹ thuật.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

Tiếp tục xây dựng mô hình “Trường học an toàn về ANTT” giai đoạn 2016 - 2020, đảm bảo công tác an ninh, trật tự trường học giai đoạn mới. Thực hiên tốt quy chế phối hợp số 2986/QCPH-CAT-SGDĐT ngày 20/10/2016 về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG và đảm bảo trật tự, ATXH, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm khác trong ngành giáo dục.

2.4. Công tác giáo dục thể chất

- Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao giáo dục thể chất, các phong trào TDTT góp phần nâng cao chất lượng thành tích thi đấu thể thao, phát triển hài hòa về thể chất, sức khỏe cho  học sinh.

- Hướng dẫn học sinh ôn, luyện bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ và bài thể dục chống mệt mỏi theo quy định, duy trì nền nếp thực hiện các bài thể dục nói trên vận dụng vào tập luyện thường xuyên trong suốt năm học.

- Duy trì và tăng cường phát triển các loại hình Câu lạc bộ thể thao trong nhà trường, tạo điều kiện cho học sinh, cán bộ, giáo viên được tham gia tập luyện và thi đấu các giải thể thao;

- Tiếp tục đầu tư, trang cấp cơ sở vật chất phục vụ cho học tập, luyện tập thể dục thể thao của học sinh, cán bộ, giáo viên;

- Triển khai tập luyện, tham gia HKPĐ cấp huyện và tham gia HKPĐ cấp tỉnh đạt kết quả cao.

2.5. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp

Tổ chức tốt hoạt động "Tuần sinh hoạt tập thể" đầu năm học mới. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày khai giảng, Lễ tri ân, Lễ chào cờ Tổ quốc; hướng dẫn học sinh hát Quốc ca đúng nhạc và lời, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam.

Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giáo dục truyền thống; xây dựng nếp sống văn hóa; củng cố kỷ cương nền nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực hiệu quả; hướng dẫn tổ chức tham quan học tập tại các di sản văn hóa, các cơ sở sản xuất nếu có điều kiện.

Tiếp tục thực hiện chương trình ngoại khóa Giáo dục về tài nguyên và môi trường biển đảo, lồng ghép tuyên truyền bảo vệ chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông, phòng tránh tai nạn bom mìn...

Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch lồng ghép các hoạt động NGLL trong các chủ đề hoạt động trải nghiệm của các tổ chuyên môn.

 1. Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá

Tiếp tục đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục; tăng cường mối quan hệ thúc đẩy lẫn nhau giữa các hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động dạy học - giáo dục, đánh giá trong quá trình dạy học - giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục nhằm phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

3.1. Đổi mới phương pháp dạy học 

Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học, dạy học bằng phương pháp “Bàn tay nặn bột”; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; tập trung dạy cách học, cách nghĩ; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kĩ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá phù hợp các đối tượng học sinh khác nhau; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc.

3.2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học

Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: dạy học trực tuyến, trường học kết nối... Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.

Tăng cường tổ chức các hoạt động dạy học thí nghiệm - thực hành của học sinh.

Thực hiện tốt việc phát động tuần lễ "Hưởng ứng học tập suốt đời" và phát triển văn hóa đọc.

Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục của nhà trường.

Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: Văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao và các sân chơi trí tuệ, trên cơ sở tự nguyện của học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và nội dung học tập của học sinh trung học.

3.3. Đổi mới kiểm tra, đánh giá

- Không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học theo Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá theo định hướng đổi mới. Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip,…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành.

- Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra (theo hướng dẫn của Hội đồng bộ môn cấp tỉnh); tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng việc kiểm tra và thi cả bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và triển khai phần tự luận trong các bài kiểm tra viết, vận dụng định dạng đề thi tiếng Anh theo Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 đối với môn ngoại ngữ.

- Tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi/bài tập phục vụ cho việc kiểm tra định kỳ.

- Cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Tổ chức coi, chấm chung bài kiểm tra học kỳ đối với các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh lớp 8, 9.

 1. Đổi mới hoạt động tổ chuyên môn

Tăng cường tổ chức chuyên đề cấp trường, cấp cụm, cấp huyện theo hướng đổi mới dạy học theo chủ đề, dạy học tích hợp liên môn và chủ đề hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Mỗi tổ chuyên môn tổ chức 2 chuyên đề/năm học.

Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, tổ/nhóm chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn qua mạng cho mỗi chủ đề.

Tổ chuyên môn sinh hoạt chuyên môn 2 lần/tháng, ngoài thảo luận các vấn đề phục vụ dạy học, quản lý học sinh cần tập trung nhiều thời gian cho việc trao đổi kinh nghiệm dạy học, bồi dưỡng chuyên môn, PPDH và KTĐG.

Thực hiện tốt quy định dự giờ, cần phải chú ý phân tích giờ dạy theo các tiêu chí tại hướng dẫn số 232/SGDĐT-GDTrH ngày 12/2/2015, để trao đổi, rút kinh nghiệm, không xếp loại giờ dạy, không dùng kết quả để xếp loại đánh giá.

 1. Tăng cường xây dựng điều kiện dạy học

5.1. Sử dụng TBDH, xây dựng và khai thác hiệu quả phòng học bộ môn.

- Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện.

- Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành theo Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 và Thông tư số 01/2010/TT-BGDĐT ngày 18/01/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện nghiêm túc Công văn số 7842/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 28/10/2013 về việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu các cơ sở giáo dục đào tạo.

- Thực hiện tốt công tác thực hành, thí nghiệm theo quy định, sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, mô hình, các thí nghiệm ảo… Quản lý các vật tư, thiết bị thực hành thí nghiệm, quản lý hóa chất thí nghiệm đúng quy định và đảm bảo an toàn.

5.2. Công tác thư viện

- Phát huy nguồn lực thông tin tư liệu hiện có. Thư viện nhà trường cần tăng cường hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách báo, triển khai các mô hình phục vụ đọc sách hiệu quả, phù hợp chủ trương xây dựng thư viện là nơi học tập thường xuyên, học tập suốt đời; đẩy mạnh công tác luân chuyển, trao đổi sách giữa hai thư viện của hai điểm trường, khuyến khích phong trào đọc sách trong cán bộ, giáo viên và học sinh. Đẩy mạnh vận động, quyên góp sách từ nhà tài trợ, tổ chức, cá nhân trao tặng cho học sinh vùng sâu, vùng xa.

- Nâng cao chất lượng hoạt động thư viện, xây dựng và hình thành thói quen đọc, sở thích đọc, kỹ năng đọc sách cho học sinh. Phát động tuần lễ "Hưởng ứng học tập suốt đời" và phát triển văn hóa đọc gắn với xây dụng câu lạc bộ khoa học trong nhà trường.

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
  1. Công tác tự đánh giá và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

- Tiếp tục duy trì và phát triển trường đạt Kiểm định chất lượng giáo dục Mức 2, đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, phấn đấu đạt Kiểm định chất lượng giáo dục Mức 3, đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 vào năm 2024.

- Tiếp tục rà soát, các tiêu chuẩn, tiêu chí, xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng của các tiêu chuẩn, tiêu chí còn hạn chế đã được đoàn đánh giá ngoài của Sở GD&ĐT chỉ ra trong đợt kiểm tra vừa qua

  1. Duy trì, nâng cao công tác phổ cập giáo dục

- Tham mưu kế hoạch duy trì, phát triển kết quả PCGD, XMC cho địa phương. Phấn đấu 100% trẻ 11-15 tuổi ra lớp, vận học sinh bỏ học THCS, THPT ra lớp; đạt phổ cập giáo dục THCS mức độ 3.

- Ban giám hiệu phân công cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn công tác điều tra, thống kê, báo cáo, quản lý hệ thống PCGD-CMC của Bộ GD&ĐT và người phụ trách công tác PCGD, XMC.

  1. Công tác dạy thêm, học thêm 

- Phó hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch, trình Phòng GD&ĐT cấp phép, giáo viên dạy thêm phải có điều kiện theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc dạy thêm và học thêm của giáo viên ở ngoài trừng, có các biện pháp triệt để chống các biểu hiện tiêu cực trong dạy thêm học thêm, nghiêm cấm việc bắt ép học sinh đi học thêm để thu tiền, dạy trước chương trình.

  1. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi

- Ban giám hiệu, các tổ chuyên môn tổ chức tuyển chọn học sinh từ lớp 6 và lập kế hoạch bồi dưỡng cho các em, chú trọng sự phối hợp giữa phụ huynh và nhà trường trong công tác này.

- Tổ chức dạy học buổi 2 phân theo đối tượng học sinh, chú trọng đầu tư đối tượng học sinh giỏi để nâng cao chất lượng mũi nhọn trong tất cả các bộ môn.

- Tham gia dự thi tất cả các bộ môn do phòng, sở tổ chức thi, giao nhiệm vụ và chỉ tiêu chất lượng mũi nhọn về các tổ chuyên môn. Cụ thể, mỗi tổ/nhóm chuyên đạt ít nhất 02 giải cấp tỉnh, 05 giải cấp huyện. Mỗi tổ chuyên môn có ít nhất 01 đề tài NCKH KT trong học sinh.

 1. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, CBQL, TĐKT
  1. Công tác tập huấn, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng

- Tổ chức tốt việc tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu, hướng dẫn của Sở GD&ĐT Quảng Trị và của Phòng GD&ĐT Vĩnh Linh.

- Tăng cường các hình thức bồi dưỡng và tự  bồi dưỡng của giáo viên, cán bộ quản lý qua trang "Trường học kết nối” mang lại hiệu quả thiết thực.

- Các đồng chí GV của nhà trường trong Hội đồng bộ môn văn hóa cấp huyện, tỉnh chủ động thực hiện các chuyên đề về đổi mới PPDH, KTĐG theo hướng dẫn, chỉ đạo của Sở GD&ĐT Quảng Trị và của Phòng GD&ĐT Vĩnh Linh.

- Cán bộ, giáo viên chủ động nắm bắt, tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới.

  1. Đổi mới công tác quản lý giáo dục

- Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động của tổ chuyên môn về dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực; quản lý hoạt động dạy học, giáo dục theo các quy định hiện hành và theo Kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh của nhà trường.

- Trang cấp, bổ sung các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định của Điều lệ, Quy chế do Bộ GD&ĐT ban hành và hướng dẫn, qui định của Sở GD&ĐT Quảng Trị tại Công văn số 1189/HD-SGDĐT ngày 30/7/2019 của Sở GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện hồ sơ, sổ sách trong trường học.

- Sử dụng phần mềm trong việc quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học.

- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng thực hiện dạy đủ số tiết theo quy định của Thông tư 28/TT-BGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 21/10/2009; phân công trách nhiệm rõ ràng, tăng trách nhiệm và hiệu quả của công tác quản lý; có đủ hồ sơ quản lý và cập nhật thường xuyên. Đề cao và phát huy vai trò của lãnh đạo tổ, nhóm chuyên môn.

  1. Công tác thi đua, khen thưởng
 • Đối với tập thể: Nhà trường thực hiện theo quy chế thi đua của Phòng đã bàn hành. Tổ chức phát động các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, động viên khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng tạo động lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019-2020; Công đoàn động viên đội ngũ đăng ký tham gia các hội thi do ngành tổ chức, đăng ký các danh hiệu cao. Đối với giáo viên trẻ phải gương mẫu đi đầu trong việc đăng ký các danh hiệu thi đua.
 • Đăng ký danh hiệu thi đua của tập thể: Trường đạt “Tập thể lao động tiên tiến”; “Tập thể lao động xuất săc”; “Cờ thi đua của UBND tỉnh”; Liên đội mạnh cấp tỉnh; chi đoàn vững mạnh.
 • Tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua do ngành phát động tham gia có chất lượng các kỳ thi của GV và HS, các kỳ thi khác do ngành tổ chức.

Mức thưởng thi đua:

 • GVDG; GVCNG; TPT giỏi cấp tỉnh:                     200000 đồng/người.
 • GVDG; GVCNG; TPT đội giỏi cấp huyện:           150 000 đồng/người.
 • HS giỏi toàn diện:                                                    50 000đ/em.
 • HS tiên tiến:                                                              40 000 đồng/em.

Chỉ thưởng một lần vào cuối năm học.

Thưởng cho HS đạt giải và GV bồi dưỡng có giải cấp huyện, tỉnh:

 • Giải cấp tỉnh: Nhất 200.000 đồng, nhì 160.000 đồng, ba 140.000 đồng, KK 100.000đồng.
 • Giải cấp huyện: Nhất 100.000 đồng - Nhì 80.000 đồng - ba 60.000 đồng - KK 50.000 đồng.
 • Đối với công tác bồi dưỡng HSG, nhà trường sẽ chi hỗ trợ cho GVBD theo hình thức khoán giải (thưởng theo giải), cụ thể như sau:

Cấp Huyện: Giải nhất 500.000; Giải nhì 400.000; Giải ba 300.000; Giải KK 200.000 trên mỗi giải. Trường hợp bồi dưỡng không có HS đạt giải không được chi trả theo quy định trên. Tổ chức tốt việc tuyển chọn và thành lập các đội HS giỏi lớp 8, lớp 9 mà trường có thế mạnh, không dàn trải, hiệu quả.

 1. Tổ chức, tham gia các cuộc thi
  1. Tham gia các cuộc thi do Sở tổ chức

- Thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 (3/2020).

- Thi hùng biện tiếng Anh (tháng 2/2020).

- Thi nghiên cứu KHKT dành cho học sinh (01/2020).

- Hội khỏe phù đổng (03/2020).

- Hội thi GVCNG (11/2019).

  1. Các cuộc thi do Phòng tổ chức

Tham gia đầy đủ và có hiệu quả các hội thi do Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT tổ chức như:

- Thi nghiên cứu KHKT dành cho học sinh (tháng 12/2019).

- Hùng biện Tiếng Anh (01/2020).

- Hội khỏe phù đổng (02/2020).

- Thi chọn đội tuyển chính thức học sinh giỏi văn hóa lớp 9, thi học sinh giỏi văn hóa lớp 7, lớp 8 (4/2020).

 1. KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG

TT

 

Loại quỹ

Mức nộp 1HS/ 1năm

Tổng

1

Thu ngân sách-Thu bắt buộc (theo quy định của nhà nước)

Học phí (Cơ sở 1)

432,000

Cơ sở 1: 462.000

Cơ sở 2: 1.110.000

 

Học phí (Cơ sở 2)

1.080.000

 

Quỹ đội

30,000

4

Thu phục vụ trực tiết cho người học (phục vụ trực tiếp cho học sinh)

Đồ dùng vệ sinh, nước uống HS

70,000

 

5

BHYT

563,300

6

BHTT

70,000

8

Đề kiểm tra

90,000

9

Ghế nhựa khối 6

30,000

10

Học nghề lớp 8

120,000

 

 

Hỗ trợ tự nguyện của PHHS XD, sửa chửa CSVC

Cơ sở 1

 

Dự kiến: Cơ sở 1 cần huy động 180 triệu; Cơ sở 2 cần huy động 155 triệu

 

Cở sở 2

 

 

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020, Trường yêu cầu Tổ trưởng chuyên môn nghiên cứu đầy đủ các văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở, Phòng và Trường để xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai, quán triệt đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên để cùng thực hiên.

Trên đây là những nét cơ bản, trọng tâm của nhiệm vụ năm học 2019-2020 của trường THCS Cửa Tùng. Trong tình hình còn gặp nhiều khó khăn về nhiều mặt, song với ý chí quyết tâm của tập thể CBGV-NV, được sự chỉ đạo sâu sát của Phòng GD&ĐT Vĩnh Linh, sự lãnh đạo kịp thời của Đảng uỷ, Chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các Ban, ngành, đoàn thể và đặc biệt là sự hỗ trợ tích cực có hiệu quả của Ban đại diện cha mẹ HS trường. Chặng đường tiếp theo trong sự nghiệp trồng người với những thời cơ và thách thức đang được đặt ra ở phía trước. Song với nội lực và niểm tin vững chắc về một đội ngũ có bề dày truyền thống, luôn năng động, sáng tạo, hy vọng sẽ gặt hái được nhiều thành công mới trong năm học 2019-2020; tiếp tục đưa phong trào nhà trường vượt qua thách thức để vươn lên một tầm cao mới, đáp ứng một cách toàn diện yêu cầu đổi mới giáo dục, tạo thế và lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp./.

 

Nơi nhận:

  • Phòng GD&ĐT(b/c);
  • Hội đồng GD xã Vĩnh Tân (b/c);
  • Hội đồng GD xã vĩnh Giang (b/c);
  • Hội đồng GD TT Cửa Tùng (b/c);
  • Tổ chuyên môn (t/h)
  • Các tổ chức trong nhà trường (t/h);
  • Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Đăng Ánh

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT VĨNH LINH

TRƯỜNG THCS CỬA TÙNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Vĩnh Tân, ngày ... tháng ... năm 2019.

 

TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN

 NĂM HỌC 2019 - 2020

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Danh hiệu

thi đua

Hình thức

khen thưởng

LĐTT

CSTĐ cơ sở

CSTĐ cấp tỉnh

CSTĐtoàn quốc

GK UBND Huyện

BK UBND tỉnh

BK Bộ GD&ĐT

BK TTCP

HCLĐ

1

Nguyễn Đăng Ánh

Hiệu trưởng

x

 

 

 

 

x

 

 

 

2

Nguyễn Thị Hồng Lĩnh

P. Hiệu trưởng

x

x

 

 

 

 

 

 

 

3

Bùi Hải Long

Tổ trưởng CM

x

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nguyễn Mạnh Trường

Tổ trưởng CM

x

x

 

 

x

 

 

 

 

5

Nguyễn Đức Ngọc

Tổ trưởng CM

x

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Hồ Hoàng Thiếu Phương

Tổ trưởng CM

x

x

 

 

 

 

 

 

 

7

Nguyễn Thế Đông

Tổ phó CM

x

x

x

 

 

 

 

 

 

8

Nguyễn Viết Lực

Tổ phó CM

x

 

 

 

 

x

 

 

 

9

Nguyễn Thị Hải Lâm

Tổ phó CM

x

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Trần Thị Thu Hà

Tổ phó CM

x

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nguyễn Gia Dũng

Tổ phó CM

x

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Nguyễn Đức Quốc

Giáo viên

x

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Nguyễn Thị Tuyết Anh

Giáo viên

x

x

 

 

 

 

 

 

 

14

Hoàng Thị Nguyệt

Giáo viên

x

 

 

 

x

 

 

 

 

15

Nguyễn Thùy Linh

Giáo viên

x

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Lê Thanh Hòa

Giáo viên

x

 

 

 

x

 

 

 

 

17

Đinh Thị Dùng

Giáo viên

x

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Phan Thị Kiều Nga

Giáo viên

x

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Lê  Thị Thanh Huyền

Giáo viên

x

x

 

 

 

 

 

 

 

20

Nguyễn Thị Tâm

Giáo viên

x

x

 

 

 

 

 

 

 

21

Trần Phú

Giáo viên

x

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Phan Văn Thân

Giáo viên

x

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Trần Thị Nhung

Giáo viên

x

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Nguyễn Thị Huyền

Giáo viên

x

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Giáo viên

x

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Đặng Thị Hồng Nhung

Giáo viên

x

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Nguyễn Thị Hải Yến

Giáo viên

x

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Lê Thị Cẩm Nhung

Giáo viên

x

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Nguyễn Quang Thu Hiền

Giáo viên

x

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Nguyễn Thị Phương Thảo

Giáo viên

x

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Lê Thị Tuyết Trinh

Giáo viên

x

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Lê Thị Hoài

Giáo viên

x

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Nguyễn Ánh Dương

Giáo viên

x

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Hồ Ngọc Đoàn

Giáo viên

x

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Lê Thị Hóa

Giáo viên

x

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Bùi Công Mạnh

Giáo viên

x

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Lê Thị Thùy Trang

Giáo viên

x

x

 

 

 

 

 

 

 

38

Lê Quang Lam

Giáo viên

x

x

x

 

 

 

 

 

 

39

Trần Việt Tùng

Giáo viên

x

x

 

 

 

 

 

 

 

40

Trần Thị Khuyên

Tổ trưởng VP

x

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Nguyễn Thị Thanh Nhân

Tổ phó VP

x

 

 

 

x

 

 

 

 

42

Lê Thị Thùy Nhi

NV TV

x

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Nguyễn Thị Vân

NV TB

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập

 

Trần Thị Khuyên

HIỆU TRƯỞNG

 

Nguyễn Đăng Ánh

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT VĨNH LINH

TRƯỜNG THCS CỬA TÙNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Vĩnh Tân, ngày ... tháng ... năm 2019.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC

NĂM HỌC 2019 - 2020

Thời gian

Nội dung công việc

8/2019

- CBGV-NV trả phép, HS Tựu trường;

- Tổ chức lao động vệ sinh khuôn viên, tu sữa cơ sở vật chất;

- CB, GV tham gia tập huấn, BDTX;

- Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục bậc THCS;

- Tham mưu HĐGD xã, tổ chức Hội nghị giáo dục xã;

- Tổ chức ôn tập, thi lại và xét lên lớp cho học sinh;

- Tổ chức các hoạt động, chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học mới;

- Tham gia xây dựng ngân hàng đề kiểm tra học kỳ;

- Tổ chức dạy học năm học mới;

- Tổ chức hội nghị Cha mẹ học sinh đầu năm;

- Tổ chức Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học.

9/2019

- Khai giảng năm học mới 2019 - 2020;

- Triển khai việc thực hiện nhiệm vụ năm học;

- Triển khai BDHS giỏi, nghiên cứu KHKT trong GV và HS;

- Triển khai thực tập, thao giảng, dự giờ, thăm lớp;

- Triển khai các kế hoạch chuyên đề năm học 2019 - 2020;

- Tham gia sinh hoạt của hội đồng bộ môn cấp huyện, tỉnh;

- Tổ chức điều tra, cập nhật số liệu PCGD;

- Các tổ chức, đoàn thể hoàn thành Đại hội, hội nghị đầu năm;

- Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch;

10/2019

- Tổ chức chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn cấp huyện;

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học, việc thực hiện quy chế chuyên môn; kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch.

- BCĐ huyện kiểm tra công nhận PCGD, XMC;

- Tham gia tập huấn, luyện thi HSG lớp 9.

11/2019

- Tham gia thi GVCNG cấp huyện;

- Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn;

- Tổ chức chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn cấp cụm;

- Tổ chức đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia.

12/2019

- Thi nghiên cứu KH&KT cấp huyện;

- BCĐ tỉnh kiểm tra, công nhận PCGD;

- Ôn tập, kiểm tra kì I;

- Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch.

01/2020

- Ôn tập, kiểm tra kì I;

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn; Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch.

- Sơ kết học kỳ I;

- Thi nghiên cứu KHKT cấp tỉnh;

- Tổ chức Hội nghị Cha mẹ học sinh giữa năm học.

02/2020

- Tham gia HKPĐ cấp huyện;

- Tham gia thi hùng biện Tiếng Anh cấp huyện, cấp tỉnh;

- Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch;

- Tham gia thi chọn đội tuyển HSG Toán, Văn, Anh chính thức dự thi cấp tỉnh.

03/2020

- Tham gia thi HSG văn hóa lớp 9 cấp tỉnh;

- Thi tốt nghiệp nghề phổ thông;

- Tham gia HKPĐ cấp tỉnh;

- Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch.

04/2020

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn; Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch.

- Tham gia thi HSG văn hóa lớp 7, lớp 8 cấp huyện;

- Tổ chức ôn tập học kỳ II;

05/2020

- Ôn tập, kiểm tra học kỳ II;

- Xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2020;

- Xét danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân năm học;

- Tổ chức Hội nghị Cha mẹ học sinh cuối năm học;

- Tổng kết năm học;

- Học sinh nghỉ hè; Bàn giao học sinh về địa phương;

06/2020

- Nghỉ hè;

- Tham gia thi Tin học trẻ cấp huyện, cấp tỉnh;

07/2020

- Nghỉ hè;

- Tuyển sinh lớp 6;

- Tham gia tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ theo điều động;

- Tham gia tập huấn luyện thi HSG 7, 8.

- Tu sửa CSVC trường học chuẩn bị cho năm học mới 2020 - 2021.

 

Nơi nhận:

- BGH;

- TTCM;

- Các đoàn thể;

- Lưu VP.

Vĩnh Tân, ngày 26 tháng 8 năm 2019.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Đăng Ánh

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 8
Tháng 01 : 815
Năm 2020 : 815