Saturday, 25/01/2020 - 14:55|
Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019)!

LỊCH THÁNG 5/2019

LỊCH THÁNG 05, NĂM 2019

Chủ đề: “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch

Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019), quyết tâm hoàn thành xuất sắc kế hoạch

năm học 2018 - 2019”.

PHÒNG GD&ĐT VĨNH LINH

TRƯỜNG THCS CỬA TÙNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

Vĩnh Tân, ngày 02 tháng 05 năm 2019.

 

LỊCH THÁNG 05, NĂM 2019

Chủ đề: “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch

Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019), quyết tâm hoàn thành xuất sắc kế hoạch

năm học 2018 - 2019”.

Tuần 36: Từ 29 / 04 đến 05 / 04 / 2019

2

29/4

 • Nghỉ

3

30/4

 • Nghỉ lễ 30 / 04

4

01/5

 • Nghỉ lễ 01 / 05

5

02/5

 • Kiểm tra học kỳ 2:
 • Sáng: Khối 8: Ngữ Văn, Tiếng Anh;

          Khối 9: Vật Lý, Lịch sử.

- Chiều: Khối 6 - 7: Ngữ Văn, Tiếng Anh.

6

03/5

 • Kiểm tra học kỳ 2:
 • Sáng: Khối 8: Toán;

          Khối 9: Sinh học; Địa lý.

 • Chiều: Khối 6 - 7: Toán; GDCD.

7

04/5

 • Kiểm tra học kỳ 2:
 • Sáng: Khối 8 - 9: Hóa học, GDCD;
 • Chiều: Khối 6 - 7: Sinh học, Địa lý.
 • Tập huấn phần mềm Công tác tuyển sinh năm hcoj 2019-2020 (đ/c Lĩnh, Khuyên).

CN

05/5

 • Làm bù ngày thứ 2, ngày 29/4:
 • Chấm bài kiểm tra học kỳ 2, lao phách, nhập điểm;
 • Lao động vệ sinh khuôn viên.

Tuần 37: Từ 06 / 05 đến 12 / 05

2

06/5

 • Dạy và học;
 • Chấm bài, nhập điểm.
 • Nhận đề kiểm tra học kỳ 2, tại Phòng GD&ĐT (đ/c Ánh), từ 15 giờ.

3

07/5

 • Kiểm tra học kỳ 2:
 • Sáng: Khối 9: Ngữ Văn, Tiếng Anh;
 •           Khối 8: Vật lý, Lịch sử.
 • Chiều: Khối 6 - 7: Vật lý, Lịch sử.

4

08/5

 • Kiểm tra học kỳ 2:
 • Sáng: Khối 9: Toán.
 •           Khối 8: Sinh học, Địa lý.

5

09/5

 • Dạy và học;
 • Chấm bài, nhập điểm.
 • Giám sát coi, chấm kiểm tra học kỳ 2 tại Trường TH Cửa Tùng đ/c Nhàn; tại Trường TH Vĩnh Giang đ/c Tr Nhung.

6

10/5

 • Dạy và học;
 • Chấm bài, nhập điểm.
 • Giám sát coi, chấm kiểm tra học kỳ 2 tại Trường TH Cửa Tùng đ/c Nhàn, đ/c Ngọc; tại Trường TH Vĩnh Giang đ/c Tr Nhung, đ/c Dũng.
 • VP: Báo cáo điểm kiểm tra học kỳ 2.

7

11/5

 • Dạy và học;
 • Chấm bài, nhập điểm.
 • Duyệt hạnh kiểm học kỳ II và hạng kiểm cả năm.
 • GVCN lớp 9 hoàn thành hồ sơ TNTHCS.

CN

12/5

 • Nghỉ

Tuần 38: Từ 13 / 05 đến 19 / 05

2

13/5

 • Chào cờ đầu tuần;
 • Dạy và học;
 • CBGV tự đánh giá chuẩn nghề nghiệp, xếp loại công chức, viên chức (VP chuẩn bị các loại biểu mẫu).
 • GVCN các lớp kiểm tra chéo hồ sơ xét TN THCS năm 2019.
 • VP: Nhập hồ sơ TN THCS.

3

14/5

 • Dạy và học,
 • Nộp báo cáo chất lượng hai mặt, Báo cáo tổng kết năm học, Báo cáo thống kê smas.edu.vn, Báo cáo kết quả chấm điểm thi đua tập thể trường về thường trực TĐ-KT ngành, nộp dữ liệu báo cáo thống kê cơ sở dữ liệu ngành.
 • Giáo viên hoàn thành điểm ở sổ điểm và học bạ học sinh.
 • Họp BTC, BGK, BBT tập san kỷ niệm 65 năm truyền thống Vĩnh Linh (đ/c Lĩnh);
 • Tổ văn phòng: Hoàn thành việc kiểm tra, đối chiếu hồ sơ xét TN THCS.

4

15/05

 • Dạy và học;
 • Kiểm tra chéo hồ sơ xét TN THCS năm 2018;
 • Họp tổ chuyên môn: Hoàn thành tự đánh giá chuẩn nghề nghiệp, xếp loại công chức, viên chức của cá nhân và tổ chuyên môn.

5

16/05

 • Dạy và học;
 • Kiểm tra xếp loại hồ sơ giáo viên, tổ chuyên môn cuối năm.
 • Họp Hội đồng chủ nhiệm, từ 14 giờ.

6

17/05

 • Dạy và học;
 • Kiểm tra xếp loại hồ sơ giáo viên, tổ chuyên môn cuối năm;
 • Họp Hội đồng thi đua, từ 13 giờ 30.
 • Dự lễ phát thưỡng học sinh đạt giải cấp tỉnh tại THPT Vĩnh Linh (đ/c Lĩnh và HS).

7

18/05

 • Dạy và học;
 • Hội đồng xét TN THCS làm việc.

CN

19/5

 • Nghỉ

Tuần 39: Từ 20 / 05 đến 26 / 05

2

20/5

 • Dạy và học;
 • Hội đồng xét TN THCS làm việc;
 • Kiểm tra chéo hồ sơ TN THCS năm học 2018 - 2019.
 • Ngành kiểm tra hệ thống phòng học bộ môn, từ 20-25/5.

3

21/5

 • Xét TN THCS năm 2018.

4

22/5

 • Dạy và học
 • Duyệt kết quả TN THCS;

5

23/5

 • Dạy và học;

6

24/5

 • Dạy và học;
 • Nộp hồ sơ đề nghị xét thi đua.

7

25/5

 • Hoàn thành chương trình học kỳ II.
 • Tổng kết năm học trong học sinh.
 • Bàn giao học sinh về địa phương; Các lớp bàn giao tài sản về nhà trường.

CN

26/5

 • Nghỉ

Tuần 40: Từ 27 / 05 đến 02 / 06

2

27/5

 • GV hoàn thành các loại hồ sơ, sổ sách bàn giao về văn phòng.
 • Nộp báo cáo đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chuẩn GV, phân loại CC, VC và dữ liệu Pmic.
 • Tổng kết tổ chuyên môn.

3

28/5

 • Các phòng chức năng bàn giao tài sản.
 • Họp khối thi đua, xét cờ thi đua của UBND tỉnh, tại THCS Chu Văn An, từ 14 giờ (đ/c Ánh).

4

29/5

 • Kiểm kê tài sản.
 • Lao động vệ sinh.

5

30/5

 • Tổng kết năm học trong HĐSP.

6

31/5

 • Dự Hội nghị CBQL phiên cuối năm, từ 13 giờ 30 tại Hội trường THPT Vĩnh Linh (BGH, CTCĐ)

7

01/6

 • Tổ chức 01/6;
 • VP: Nộp hồ sơ nâng lương trước hạn.

Chú ý: Lịch tháng có thể điều chỉnh, bổ sung vào lịch hằng tuần theo kế hạch chỉ đạo, công tác của ngành.

Nơi nhận:

 • Phòng GD & ĐT;
 • BGH, TTCM;
 • Các tổ chức, đoàn thể;
 • Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Đăng Ánh

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 8
Tháng 01 : 815
Năm 2020 : 815